รสหนึ่ง

13 ธ.ค.: “ผงปรุงรส ที่ต้องมีติดครัว” รสหนึ่งผงปรุงรส ของบริษัท เค ที เอ็มเอสจีจำกัด

“ผงปรุงรส ที่ต้องมีติดครัว” รสหนึ่ง ของบริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด ตรารสหนึ่ง ผงปรุงรสไก่ ปรุงอร่อยแน่ รสหนึ่งผงปรุงรส เนื้อไก่แท้