บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

06 ม.ค.: ขนมขบเคี้ยว สาหร่ายม้วนอบกรอบ ตราทะกะระ ของบริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

ขนมขบเคี้ยว สาหร่ายม้วนอบกรอบ ตราทะกะระ ของบริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด