ajinotakara (32)

25 ม.ค.: แจกสูตรเมนูแกงเขียวหวานไก่ ครัวดี เครื่องแกงเขียวหวาน ขนาด 50 กรัม

แจกสูตรเมนูแกงเขียวหวานไก่ ครัวดี เครื่องแกงเขียวหวาน ขนาด 50 กรัม วิธีทำ
1. ตั้งไฟที่ความร้อนปลานกลาง ค่อนข้างสูง ตั้งหม้อ ใส่กะทิ
2. ใส่ครัวดีเครื่องแกงเขียวหวานลงไป ผัดจนกะทิแตกมัน