19th Ave New York, NY 95822, USA
ajinotakara (9)

ตรุษจีน 2566 วันที่เท่าไร

.

ตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของจีน ตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติจีน ซึ่งตรุษจีน 2566 ตรงกับวันที่ 22 มกราคม ซึ่งเป็น “วันเที่ยว” ในวันนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนจะสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ โดยเฉพาะเสื้อผ้าสีแดงเพื่อสื่อถึงความเป็นมงคล

.

ซึ่งในการไหว้ตรุษจีนและการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนั้น จะแบ่งได้เป็น 3 วันสำคัญ ได้แก่

.

🧧วันจ่าย ตรงกับวันที่ 20 – ไปซื้อของมาไหว้ ทั้งคาวหวาน ผลไม้

🧧วันไหว้ ตรงกับวันที่ 21 – ไหว้บรรพบุรุษ ช่วงกลางวัน วันนี้ถือว่าเป็นวันสิ้นปีเก่า ช่วงกลางคืนก่อนเข้าวันปีใหม่จีน ไหว้ไฉ่เส่งเอี๊ย

🧧วันเที่ยว ตรงกับวันที่ 22 – คือวันที่ 1 หรือชิวอิก วันปีใหม่ของจีน

.

Related Posts

Leave a comment