19th Ave New York, NY 95822, USA
ajinotakara (17)

ตำนานเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเทพเจ้าจีนแห่งความร่ำรวย

มีความเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าจีนแห่งความร่ำรวย ความมั่งคั่งและการได้รับโชคลาภด้านเงินทอง จึงนิยมกราบไหว้ในเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อไหว้ขอพรจากเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ให้กิจการเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน อีกทั้ง ยังช่วยดลบันดาลและช่วยเหลือให้ได้มีโชคลาภตลอดจนความโชคดีต่างๆ

.

คนไทยเชื้อสายจีน จะให้ความสำคัญกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยมากที่สุดในวันตรุษจีน เนื่องจากวันตรุษจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือวันเปลี่ยนช่วงปีนักษัตร ซึ่งในหนึ่งปีเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยจะเสด็จลงมาจากสวรรค์เพียงแค่วันเดียวเท่านั้น ก็คือวันตรุษจีน ดังนั้นเมื่อถึงวันตรุษจีน ผู้คนต่างพากันกราบไหว้บูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเป็นองค์แรก โดยจะเริ่มตั้งแต่ 23:00 น. เป็นต้นไป และจัดโต๊ะไหว้ให้หันไปทางทิศต่างๆที่เชื่อว่าเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยจะเสด็จลงมา ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี

Related Posts

Leave a comment